STRONA GŁÓWNA | DODAJ DO ULUBIONYCH    

SKLEP

LISTA NUMERÓW

REGULAMIN

JAK KUPOWAĆ

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIETWÓJ KOSZYKRAZEM: PLN

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:1.Strony transakcji

1.Stroną dokonującą sprzedaży czasopism i prenumerat umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego MODELARSTWOOKRETOWE.PL jest firma SAGA.
2.Stroną dokonującą zakupów produktów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego MODELARSTWOOKRETOWE.PL jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma zwana dalej nabywcą.

2.Przedmioty transakcji

1.Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Stronami w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie internetowej Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.modelarstwoookretowe.pl w chwili składania zamówienia.
2.Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich. Jeśli nie ma opisu ceny (brutto, netto) należy traktować ową cenę za cenę brutto.
3.Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe.

3.Składanie zamówienia

1.Składanie zamówienia w Sklepie Internetowym MODELARSTWOOKRETOWE.PL odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia czasopism lub prenumeraty

4.Potwierdzanie zamówienia

1. Każde zamówienie składane w Sklepie Internetowym zostaje potwierdzone po wpłynięciu pieniędzy na konto.
2.Potwierdzone zamówienie zostaje realizowane w przeciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia nleżności na konto lub 3 dni od daty ukazania się danego numeru czasopisma.
3.Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego „MODELARSTWOOKRETOWE.PL” do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
4.Z chwilą wpłynięcia należności na konto dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym „MODELARSTWOOKRETOWE.PL”.

5.Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar musi być dokonywana przelewem przed dostarczeniem towaru. Towar zostaje wysłany w przeciągu 3 dni roboczch od daty wpłynięcia należności na konto lub 3 dni od daty ukazania się w sprzedaży danego numeru czasopisma wraz z fakturą

6. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego numeru.
2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
3. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4. MODELARSTWOOKRETOWE.PL zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub z przyczyn niezależnych od MODELARSTWOOKRETOWE.PL. W takim przypadku Nabywca będzie o tym fakcie natychmiast poinformowany.
5. Czas otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy. Czas dostawy przesyłką wynosi do 3 dni roboczych.

7.Dostawa Towaru

1.Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.modelarstwookretowe.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
2.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę „MODELARSTWOOKRETOWE.PL” danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

8.Reklamacje i gwarancje

1.Firma SAGA nie odpowiada za szkody wynikłe podczas dostawy przez Pocztę Polską towaru zakupionego w sklepie.
2.Przyczyną reklamacji może być niezgodność otrzymanego towaru z zamówieniem. Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tej sytuacji w terminie 14dni od daty stempla pocztowego.
3.Firma SAGA w terminie 7 dni od daty powiadomienia jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji i w przypadku jej słuszności do wymiany towaru na własny koszt.
9.Ochrona prywatności

1.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę SAGA danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883
2.Zawartość Sklepu Internetowego MODELARSTWOOKRETOWE.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego
3.Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

10. Postanowienia końcowe

1.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru
2.W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego
3.Sklep internetowy MODELARSTWOOKRETOWE.PL nie wypożycza oferowanych produktów do testowania z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
4.SKŁADAJĄĆ ZAMÓWIENIE NABYWCA AKCEPTUJE POWYŻSZY REGULAMIN.
© SAGA 2005